Jönköpings Energi väljer Widecos IoT plattform för att koppla upp samtliga larmenheter i fält via det radiobaserade stadsnätet LoRaWAN för läckageövervakning av fjärrvärmeledningar.

Jönköping har under många år övervakat sina fjärrvärmeledningar med stationära larmenheter men nu uppgraderas systemet med trådlösa små sensorer som kopplar upp de äldre larmenheterna mot LoRaWAN nätverket. Det är ett par hundra larmenheter som nu ansluts till plattformen.

Wideco har integrerat LoRaWAN sensorerna in i vår IoT plattform och hanterar kommunikation och larm via vårt system. Det är stadshubsalliansen som står bakom LoRaWAN nätverket i Jönköping.

Widecos IoT plattform är förberedd för hantering och visualisering av stora kvantiteter av sensorer. Integrering av LoRaWAN baserade IoT sensorer pågår löpande och mot de aktörer som bygger infrastrukturen för nätverken i Sverige.