Stora och potentiellt väldigt farliga fjärrvärmeolyckor händer med jämna mellanrum i Sverige och i denna veckan har ett par incidenter skett bara i Västsverige. Sådana här olyckor riskerar att skada människor och förstöra infrastruktur för mångmiljonbelopp varje år. Dessa olyckor innebär även stora värmebortfall till tusentals hushåll, ibland i flera veckor i sträck!

Wideco samarbetar idag med över 100 svenska energibolag som har insett vikten av att övervaka sina fjärvärrmerör och fjärrvärmekammare. Allt för att i längden undvika en framtida katastrof. Wideco hjälper även till att effektivisera våra kunders underhållsarbete och se till att de får ut så mycket som möjligt av tidigare gjorda investeringar. Ett effektivt underhåll innebär att potentiella problemen ofta upptäcks i tid innan det hinner bli ett stort, kostsamt och farligt tillbud.

Vi bryr oss. Vi kan förhindra. Låt oss göra det tillsammans!