Projektbeskrivning

Eidsiva Bioenergi AS förvaltar för närvarande fjärrvärmenätet i sju norska städer och tre byar. Totalt finns det cirka 400 kilometer rörledningar som 320 kilometer övervakas av Widecos-enheterna X1, X4 (TDR) och X6 (TDR).

Det totala antalet enheter är nästan hundra och arbetet med att utöka övervakningen av nätverket fortsätter. Eidsiva Bioenergi AS har valt Widecos WDO hosting-lösning för att ha total kontroll över övervakningsenheterna och därmed detta mycket viktiga fjärrvärmenätverk.

De har också investerat i det bärbara mätsystemet XPM från Widecos, vilket innebär att de har god kontroll över ny rörledningskonstruktion och att de också kan mäta befintliga rörledningar, där de ännu inte har etablerat en övervakningsenhet.