Projektbeskrivning

Norrenergi, som levererar värme till stora delar av Stockholm, har tillsammans med Wideco skapat en fast strategi för övervakning av fjärrvärmenätet. Med en fantastisk kombination av kammareenheter (A1), rörövervakningsenheter (X1) och bärbara mätenheter (XPM) utökar de sitt kontrollområde inom nätverket.

Speciellt vissa områden har varit viktiga att ha extra kontroll över, och med en väl planerad inventering av nätverket används nu installationer av rörövervakningsenheter för att säkerställa varmvatten till varje kund utan att riskera läckage in i hus eller kommunägd byggnader.