Projektbeskrivning

Vital Energi har den starkaste positionen inom fjärrvärme i Storbritannien. Med en komplett lösning mot sina slutkunder är en fjärrövervakningslösning avgörande. När man bygger och hanterar ett komplett rörnätverk är en modern lösning för detektering av läckage en av de viktigaste tilläggen till infrastrukturen för att säkerställa värmetillförsel till varje hushåll.

Med en äldre typ av övervakningshårdvara / mjukvarulösning skapade en investering i Logstor Detect (OEM-licensierad WiDetect) från Vital Energi stora fördelar för stora delar av organisationen.