WiDetect A1

WiDetect A1e är en avancerad detektor designad för att samla in viktiga data och övervaka känsliga utrymmen med stor precision. A1e mäter värden som temperatur, tryck, vätskenivåer, flöde och luftfuktighet, vilket gör den till en mångsidig lösning för olika industriella behov.

Med WiDetect A1e kan du omedelbart få larm vid översvämning, förhöjd temperatur eller intrång i ett utrymme, vilket ger möjlighet till snabb åtgärd och minskar risken för allvarliga skador. Dessutom är A1e kapabel att detektera läckage i isolerade rörledningar som används för distribution av fjärrvärme och fjärrkyla.

Widetect A!

Funktioner

WiDetect A1e erbjuder en rad avancerade funktioner för övervakning och datainsamling. Enheten kan anslutas till både aktiva och passiva givare, vilket ger flexibilitet i användningen. Den har också flera ingångar för att ansluta vippor eller switchar, som vid aktivering väcker detektorn från ”sleep mode” när den drivs av batteri.

WiDetect A1e kan även anslutas till de sensortrådar som normalt monteras i rörisoleringen vid tillverkning av rör för exempelvis fjärrvärme. Om isoleringen blir fuktig på grund av läckage, detekteras detta omedelbart av A1e då mätvärdena förändras, vilket säkerställer tidig upptäckt och minimal skada.

SMS och Epost skickas direkt till berörd personal vid alarm.

Kommunikation

Som standard är detektorerna utrustade med internt 4G modem som möjliggör kommunikation med vår centrala hosting service och IoT plattform WISION.

Teknisk specifikation

Strömförsörjning: >240V AC eller batteripack**

Antal analoga ingångar: 4st 0-10V/4-20mA*

Antal PT1000 ingångar: 4st

Max övervakad rörlängd: 2 x 2500m

Kapsling: Polykarbonat IP65

Reläutgång: 1st NO/NC

Nätverksanslutning: Ethernet TCP/IP (kabel)

Trådlös anslutning: 4G LTE inbyggt modem


VIll du veta mer?

Kontakta oss gärna på