Alingsås Kommun/Gata blir första kommun att koppla upp vår egenutvecklade trådlösa väderstation för smart stad.

Via stadsnätets LoRaWAN nätverk skickas data om snödjup, mark/vägtemperatur, utetemperatur och fuktighet till Widecos IoT-plattform kontinuerligt.

Väderdatan presenteras och analyseras sedan i Widecos visualiseringsverktyg WISION eller skickas vidare till annat system för publicering på exempelvis en hemsida alternativt integration med internt befintligt GIS system. Väderstationen är modulärt uppbyggd och fler sensorer kan lätt integreras beroende på användningsområde.