Gör dina byggnader smartare med IoT

Skapa en uppkopplad miljö med Smarta Byggnader

Mät, analysera och optimera prestanda och komfort i dina byggnader tack vare våra IoT-lösningar.

Wideco skapar IoT-lösningar baserat på stadsnätet LoRawan både för publika och privata nätverk. Vi har lång erfarenhet av att samla in och analysera stora mängder av mätdata från tusentals sensorer. Vi skapar smarta byggnader.

Med 15 års erfarenhet har vi idag en snabb, skalbar och driftsäker plattform som kommer att stötta dig i dina projekt. Självklart har vi stor erfarenhet av integrering mot andra överordnade system som SCADA, GIS eller Fastighetssystem.

”Förbättra och optimera prestandan och komforten i dina byggnader”

Wideco - Humidity IoT sensor

Optimera driftkostnaden i dina smarta byggnader

Samla in användningsinformation och analysera mätdata. Vår IoT-plattform erbjuder sensorer för att mäta och visualisera temperaturer, fuktighetsgrad, öppningskontroller av dörrar, förråd, läckagekontroll, utnyttjandegrad av parkeringar osv. Optimera din byggnad och sänk driftkostnaden våra IoT-lösningar och IoT-sensorer.

Med Widecos kostnadseffektiva och enkla IoT temperatur och luftfuktighetsensor för LoRawan kan du optimera din energianvändning och kostnader. Och samtidigt minska tiden för service och support.

Alla våra sensorer är integrerade och anslutna mot det publika stadsnät som Netmore bygger infrastruktur för i Sveriges alla kommuner. Wideco tar ansvar för leveransen av dina sensorer och uppkoppling och visualisering av dessa i vår IoT plattform.

Om du redan är kund hos Wideco och använder vår IoT plattform för annan övervakning så har du redan möjligheten såklart att enkelt ansluta mot sensorer i stadsnätet. Och om du redan har egna IoT sensorer så hjälper vi dig att ansluta dessa.

Wideco - Wision

Varna tidigt för läckage

Vattenskador i fastigheter kostar varje år väldigt mycket pengar. Wideco har flertal olika lösningar på övervakning och kontroll av vattenläckage från ledningar, maskiner och vindar.

Övervaka läckage i golv och interna rörledningar och undvik allvarliga läckor. Integrera allt i ditt Fastighetssystem eller SCADA system.

Kontakta oss för mer info!
Wideco - Detektera läckage
Skapa smarta byggnader med våra IoT-lösningar

Detektera läckage

Använd vår IoT-plattform och sensorer för att mäta och analysera temperatur och luftfuktigheter i byggnader, konferenslokaler eller hos slutkunder.

Mät och larma för öppna elskåp, mätskåp, dörrar eller vattennivåer i källare, förråd etc. Övervaka golv och interna rörledningar och andra maskiner för att undvika allvarliga läckor.

Med vår smarta fuktsensorkabel MultiZone M3 kan du enkelt övervaka svårtillgängliga ytor på ett enkelt sätt. MultiZone M3 finns i olika längder och du lägger ut dem där du vill få kontroll på läckage ex på vindar, i källare, runt maskiner osv.

Wideco - IoT-lösningar med IoT-plattform

Vår IoT-plattform kan anpassas till alla dina projekt. Kolla in vårt olika segment av IoT-sensorer för smarta byggnader som finns tillgängliga för stadsnät med LoRawan som passar bäst för dina behov.

Upptäck våra IoT-sensorer