”Tack vare Widecos sensorer upptäckte vi läckan med en gång och kunde stänga till innan vattnet hann sprida sig. Det kunde ha blivit otroligt dyrt att reparera och återställa anläggningar och konstruktioner i närheten av läckan. Vi undvek även att skada tredje part.”
Mikael Lindvall, driftansvarig Jämtkraft

I början av 2008 genomförde Jämtkraft en upphandling av leverans, installation och larmning av fjärrvärmeledningar och fjärrvärmekammare i Östersund. Upphandlingen innefattade även företagets mindre nät i hela den jämtländska fjällvärlden. Fram till detta hade företaget genomfört manuella kontroller av systemen, vilket var både tidsödande och potentiellt förödande då eventuella läckor upptäcktes i ett sent skede. Syftet med investeringen var att få bättre och effektivare kontroll över ledningarna.

Wideco vann upphandlingen och levererade totalt cirka 500 enheter som dygnet runt övervakar statusen på fjärrvärmledningar och eventuella läckage/översvämningar i fjärrvärmekammare. Tekniken innefattar 2G/3G-kommunikation upp till Widecos hostingmiljö. I kammarna sitter A1-enheter med två flottörer (för kontroll av två vattennivåer) och en temperaturmätare.

Hög driftsäkerhet
Utmaningen för denna typ av projekt är driftsäkerheten, dvs att larm måste gå fram, och att många av installationsplatserna är under jord och med dålig luftmiljö. Kalla vinterförhållanden medför även en utmaning för installationsplatser ovan mark. Wideco har hög säkerhet på driften och redundans i flera led. Detta säkerställer hög driftsäkerhet och att larm kommer vid eventuell driftstörning.

Läckage 2009
Strax efter installationen av Widecos system för övervakning och detektering uppstod läckage i en kammare i en betongkulvert i Östersund. Tack vare Widecos sensorer upptäcktes läckan omgående och personal från Jämtkraft kunde snabbt åtgärda problemet och förhindra potentiellt enorma skador.

”Vi fick ett nivålarm från en av A1-enheterna. Vi åkte dit och upptäckte fullt med vatten i kammaren, så det vara bara att stänga av och börja pumpa. Det tog ungefär ett dygn, men vi kunde rädda anläggningen och undvek potentiellt mycket höga reparationskostnader. Systemet funkade precis som det skulle”, säger Mikael Lindvall, driftansvarig på Jämtkraft.

Framtiden
Jämtkraft har beslutat att med start under 2022 köpa in och ersätta Östersunds samtliga 500 enheter med 4G-enheter. Företaget ska dessutom inom kort gå över till Widecos IoT-plattform WISION för visualisering och kontroll av nätverket och samtliga enheter. Även integration med överordnade system ska påbörjas samt uppkoppling av nya IoT-sensorer för att ytterliga förstärka säkerheten mot skadliga läckage, exempelvis övervakning av kommunens värmecentraler. Om det sker något läckage skickas larm direkt, åtgärd kan sättas in proaktivt och slutkunden får hjälp omgående, även om kunden i fråga inte befinner sig på plats.

Andra applikationer som utvärderas är öppningskontroll av dörrar och skåp i fält med enkla IoT-sensorer, allt uppkopplat mot WISION och interna system.