Tillsammans med Kingspan i Holland, Frankrike, Storbritannien och Irland hade vi två fantastiska dagar av teknisk utbildning, säljutbildning och kunskapsdelning med fokus på bästa praxis för övervakning av fjärrvärme- och fjärrkyla.

Med världen som alltmer fokuserar på lösningar för fjärrvärme och fjärrkyla som en del av koldioxidreduktion och minimering av gasberoende, sker en enorm tillväxt inom Europa när det gäller att bygga och bygga ut nätverk där verklig påverkan kan mätas.

Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt partnerskap med Kingspan, vart denna resa än tar oss!

Stort tack från Wideco Sweden, representerad av Jonas Sjöstrand och Peter Langelotz.