Wideco har tecknat ett nytt avtal med Mölndal Energi som inkluderar att tillhandahålla både produkter och andra tjänster – med fokus på support och fältkontrollmätningar. Avtalet inkluderar bland annat att våra fälttekniker kontrollerar larmslingor, utför felsökning, förbereder larmslingor för installation av enheter och även utför garantimätningar.

Inledningsvis täcker uppdraget åtta dagar per månad i fältet. “Det är ett bra uppdrag som vi har fått av Mölndal Energi”, säger VD för Wideco, Karl-Johan Wirfalk. “Under sådana tider känns det särskilt bra att kunna presentera positiva affärsnyheter och att huvuddelen av arbetet äger rum utomhus.” Projektet lanseras i april 2020. Är du intresserad av att veta mer om Widecos mätningstjänster?

Kontakta vår försäljningsrepresentant Magnus Gustafson på +46 (0) 723-103069 eller mg@widecoloopia.local så ger han dig mer information om våra möjligheter att hjälpa dig.