Vi förenklar vägen till en hållbar framtid.

Wideco strävar efter att göra så lite negativ miljöpåverkan som möjligt. Vi förespråkar därför energieffektiva lösningar och väljer miljöanpassade, återvinningsbara material och produkter. Genom våra produkter och tjänster verkar vi för en hållbar framtid.

Kvalitetsfokus

Vi arbetar ständigt för att förbättra våra produkter och servicekvalitet. Följaktligen övervakar och uppgraderar vi stadigt miljö-, hälso- och säkerhetsfrågor för att möta kraven från våra kunder och medarbetare såväl som omvärlden. För att förbättra vår verksamhet har vi fokuserat på fyra områden med mätbara mål:

  • Kundnöjdhet
  • Minskad miljöpåverkan
  • Ökad effektivitet och innovationsrikedom
  • De bästa och hälsosammaste medarbetarna

Wideco är certifierat för ISO 9001 kvalitetsledningssystem och ISO 14001 miljöledning.

Ramavtal med SINFRA

Sinfra sköter upphandlingar av produkter och tjänster för försörjningssektorn. Syftet med Sinfras verksamhet är att förse sina medlemmar med kvalitetsprodukter och tjänster via ramavtal med ramavtalsleverantörer som är upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Wideco Sweden har från och med 2021-01-01 nytt avtal med Sinfra inom system för övervakning, styrning och optimering av produktion, fjärrvärmenät- och centraler.

Medlemmar hos Sinfra behöver inte göra någon egen upphandling, men kan göra sin egen bedömning och jämförelse med mer frihet och avropa på Sinfras ramavtal. Som en av de marknadsledande leverantörerna är vi såklart nöjda med att Sinfra fortsatt har valt oss som leverantör.

Det är viktigt för oss att våra kunder får den bästa möjliga lösningen och om vi kan underlätta processen genom Sinfra för våra kunder är det såklart en fördel.