Det här är Wideco

Vi skapar användarvänliga plattformar som säkrar städer, industrier och byggnader.

Wideco tillhandahåller IoT-lösningar som säkerställer fullständig kontroll över infrastrukturer över hela världen. Företaget grundades 1982 och övervakar och skyddar mer än 40 000 km överförings- och distributionsnät och 6000 kammare / kammar över hela världen.

Vi har idag en unik IoT plattform för sensorer inom smarta byggnader, industri och städer baserade på stadsnät för LoRawan. Vår IoT plattform gör ditt jobb enkelt och resultatet är en mer kostnadseffektiv drift och en säkrare miljö.

Vi har för närvarande kontor i Borås, Sverige och Lyon, Frankrike.

”Genom att kombinera spetskompetens med en drivkraft för att leda, erbjuder vi nästa generation IoT-drivna övervakningslösningar”

Wideco Lounge

A great place to work

Vi skapar planen framåt tillsammans

Vårt huvudkontor ligger i Borås och för oss handlar det om att vara en del av ett större mål. Vi strävar efter att bidra till en bättre livsstil för våra medarbetare och för kommande generationer. Vi försöker skapa en arbetsmiljö som stimulerar och ger alla individer utrymme för kreativitet och tillväxt. Vi försöker involvera alla anställda i utvecklingen av företaget och vi utgör planen framåt tillsammans som ett team.

Kärnvärden – Wi are Innovative, Wi are Commited, Wi Simplify

Wideco

Medarbetare med en vision skapar framtida tillväxt

Att skapa en bra arbetsmiljö för våra anställda och ta hand om varandra är den viktigaste investeringen vi kommer att göra som företag. Våra medarbetare är Widecos bästa tillgång och som en extra bonus har vi en fantastisk tid tillsammans. Vi jobbar hårt, tränar hårt och skrattar hårt …
nästan varje dag!