Genom att använda vår bärbara WiDetect XPM-mätanordning har du ett verktyg för: kontroll av elektriska värden, TDR-kurva upp till 12.000 meter och du kan jämföra mäthistoriken snabbt och enkelt.