Snabb och förstklassig service på plats

Säkerställ en kontinuerligt smidig drift

Våra skickliga mättekniker spelar en viktig roll i vår utvecklingsprocess. Dessutom är deras kompetens tillgänglig för våra kunder, vilket hjälper dig att få full kontroll över ditt system när behov uppstår. Tillgänglig för att vara på plats runt om i världen för att hjälpa dig med att hitta fel, garantimätningar, installation, utbildningspersonal och mer. Läs mer om Widecos mättekniker nedan och kontakta oss så att vi kan berätta mer om detta fantastiska erbjudande.

Wideco Fälttekniker

Kartläggning av ditt fjärrvärme- eller kylnät

Hjälper till med att bygga en solid grund av rörnätverk och larmtrådsritningar för att säkerställa optimal övervakning och placering av larmenheter. Vi skapar referensmätningar och jämför dessa med framtida mätningar.

Wideco Fälttekniker

Mätningar av felplatser

Lokaliserar fel med den egenutvecklade XPM-enheten och rekommenderar åtgärder för att förlänga rörledningsnätets livstid och hjälpa till att säkra din investering. Vi hjälper dig i fält under konstruktion, garantikontroller och lokalisering av fel under ägande av ditt nätverk.

Wideco Fälttekniker

Installation av enheter och IoT-sensorer

Vi kommer att installera vår hårdvara eller utbilda din personal hur du monterar enheterna korrekt, ansluter och testar dem med bästa och säkra metoder. Med våra larmenheter skyddar vi ständigt viktig infrastruktur från även den minsta förändringen längs larmkabeln.

Wideco Fälttekniker

Övervakning

Med hjälp av installerade larmövervakningsenheter eller regelbundna mätningar i fält erbjuder vi sedan enkel övervakning genom vår egenutvecklade XTool-programvara och webbportal WISION. Minska tiden du besöker platser, öppna klyftor och klättra ner till farliga miljöer.

Wideco Fälttekniker

Teknisk support och utbildning

Våra tekniker är tillgängliga för att hjälpa till via telefon, e-post, fjärråtkomst och på plats. Vi erbjuder utbildning i vårt huvudkontor i Borås, Sverige eller på din plats var som helst i världen. Möt oss, lär dig larmteorin, våra larmprodukter och bärbara mätapparater XPM.

Mätavtal

Se till att din underhållsrutin genomförs regelbundet med externa resurser från Wideco. Vi erbjuder dig bättre kontroll och minskade kostnader med vårt mätavtal. Våra tekniker hjälper dig med ditt nätverksinventering, larmritningar, felsökning, installation, dokumentation och garantiföljning.

Wideco