Gör din verksamhet smartare med IoT
Vatten och avlopp2021-10-19T09:53:25+02:00

Lösningen för en säkrare framtid

Läckagedetektering för vattenledningar

WiDetect är ett komplett läckagedetekteringssystem som består av intelligenta detekteringsenheter och programvaruapplikationer. Systemet är utformat för att upptäcka och lokalisera läckor på rörledningar innan skadan blir för allvarlig.

Wideco

Det intelligenta läcksökningssystemet

Wideco har under mer än 35 år utvecklat läcksökningssystem för fjärrvärme- och kylsystem. Idag erbjuder vi ett av världens mest innovativa koncept för att förhindra, upptäcka och säkra läckor i vattenledningar. WiDetect vattensystem är utformat för att proaktivt övervaka dina vattenledningar och därigenom optimera driftsäkerheten, säkerställa rörledningens energieffektivitet och minska risken för kostsamma skador.

”Unikt läckagesystem för vattenledningar”

Säkrare drift och lägre kostnader

Genom att proaktivt övervaka dina vattenledningssystem kan läckor upptäckas och minskas innan större skador uppstår. Detta innebär att driftsäkerheten, kundnöjdheten och energieffektiviteten optimeras. Kostnader minimeras över tiden och du kan fortsätta fokusera på din kärnverksamhet.

Wideco

Patenterad teknik för vattenledningar

Eftersom vattenledningar hittills är oisolerade har det inte funnits något system på marknaden som löser problemet med upptäckt och lokalisering av läckor med hög noggrannhet.

Wideco har löst problemet genom att utveckla en patenterad sensorkabel, WiDetect Water W3, som ger dig ett larmsystem som kommer att upptäcka och lokalisera läckor inom några minuter. Water W3-sensorn är lätt att montera men kan naturligtvis endast användas med ny installation av vattenledningar.

Kontakta oss för mer information om Water W3-systemet, hur vi kan övervaka och säkra dina vattenledningar och brunnar!

WIDETECT W3 WATER SENSOR MOVIE

WIDETECT ÖVERVAKNINGSENHETER

Läcksökningsenheter för vatten och avlopp

Wideco - Wision

WiDetect X6 – ny unik teknik

WiDetect X6 är speciellt utformad för att övervaka och mäta vattenledningar med vår larmkabel WiDetect Water W3-sensor installerad.

 • Designad för krävande vattenledningsförhållanden
 • Praktisk noggrannhet (1-10m) på plats (Teoretisk <1 meter)
 • Mått W3 längd upp till 2000 meter
 • Möjlighet att ansluta 6 x 2000 meters rörledning till en enhet med flera anslutningsboxar
 • Strömförsörjningsalternativ: 12VDC / solpanel
 • Standard IP66-skåp, utvändigt ”tufft” som tillval (plast, arbetstemperatur upp till 150 ° C)
 • Anordning för arbetstemperatur -20 till +70 ° C (-4 till 158 ° F)
 • I / O-modul som tillval
 • Fjärruppgradering av fast programvara.
 • Ethernet- eller trådlös (4G) kommunikation
  (bakåtkompatibel med anslutning till 2G/3G)
 • Pålitlig och säker driftslösning
 • Kompatibel med WiDetect Cloud Solution
 • Programvara, webbplattform (WISION)
 • Integration till SCADA / GIS / BMS

Vill du veta mer?

Levererar ni larmtråd?2020-12-07T15:01:34+01:00

Wideco har utvecklat flera patenterade kablar för alarmtrådssensorer. Idag har vi sensorkablar speciellt utvecklade för rörledningar för fjärrkylning, vattenledningar och smart läckagedetektering. Vi levererar inte koppartrådar.

Har ni portabla mätsystem?2020-12-10T13:49:12+01:00

Ja. Vårt WiDetect XPM-system är utformat för mätning i fält. XPM-systemet är ett modernt och enkelt system att arbeta med i fält. Läs mer om XPM här.

Vilka kommunikationsprotokoll stöder ni?2020-12-07T15:01:48+01:00

2G / 3G / 4G LTE, LAN, LoRaWAN.

Till toppen