Gör din verksamhet smartare med IoT
Totalt koncept fjärrvärme2022-07-07T12:02:53+02:00

Totalt Koncept Fjärrvärme

”Övervaka hela ditt nätverk med vår IoT-lösning”

Vårt innovativa koncept hjälper dig att få full kontroll över ditt ledningsnätverk och erbjuder fullständig dokumentation av rörledningar, larmslingor och larmkablar samt en molnbaserad övervakningslösning. Konceptet innehåller fem steg som tillsammans utgör ramarna för våra IoT-drivna övervakningslösningar.

”Vi hjälper dig att få total kontroll över ditt ledningsnätverk”

Fjärrvärme

Det första steget – Inventering

Tillsammans med kunden undersöker vi hur rörledningarna och larmslingorna är ordnade så att de kan övervakas och mätas smidigt och effektivt. I många fall behövs fältarbete för att skapa de bästa mätförhållandena.

Concept 2

Nästa steg – Referensmätningar

När våra skickliga mättekniker har undersökt och vet hur larmkablarna går för varje enskild larmslinga använder vi vårt avancerade bärbara mätsystem XPM för att analysera, mäta och bestämma referenskurvor för varje enskild larmledning och larmslinga.

Concept 3

Ett mycket viktigt steg – Dokumentationen

Efter att en inventering har upprättats är skapandet av bra mätförhållanden en av grundpelarna i hela konceptet där vi levererar gedigen dokumentation i form av larmritningar och mätposter.

Concept 4

Sedan kommer Installationsfasen

När vi har tagit fram högkvalitativa larmritningar, som visar de exakta platserna och arrangemangen för rörledningarna, larmslingorna och larmledningarna, kan övervakningssystemet och alla dess enheter installeras.

Concept 5

Och slutligen – Intelligent övervakning

Slutligen föreslår vi hur det faktiska nätverket kan övervakas med de olika mätmetoderna som finns och vilken mätutrustning som rekommenderas. Anslutning av systemet till molnet och vår webbplattform WISION ger total kontroll över hela nätverket.

Vill du veta mer om Totalt Koncept Fjärrvärme?

Jag tog nyligen över som ansvarig för rörnätverket och fick väldigt lite information i överlämnandet. Kan Wideco hjälpa mig att komma igång?2020-12-03T10:25:36+01:00

Vi erbjuder utbildning i larmteori; alla våra produkter och våra tekniker är tillgängliga för att hjälpa till med deras expertis. Widecos Totala Koncept hjälper dig med inventering, skapa referensmätningar, dokumentation, installation, övervakning och revision.

Jag har inte tid att övervaka statusen på mina rör, hur kan Wideco hjälpa mig?2020-12-03T10:25:21+01:00

Vi erbjuder veckovisa statusrapporter för ditt nätverk, inklusive aktuell information och rekommenderade handlingsplaner. Detta hjälper dig att få relevant information från våra erfarna tekniker på ett bekvämt sätt.

Kan Wideco också hjälpa till att installera systemet och enheterna?2020-12-03T10:25:07+01:00

Absolut, våra tekniker kan vägleda din personal genom installationen och lära dem steg för steg hur man ställer in larmenheterna. Ett annat alternativ är – The Total Concept. Vi installerar och får allt igång! Om det finns behov av att köra elektriska ledningar för att driva enheterna behöver vi hjälp från en auktoriserad elektriker.

Jag misstänker ett problem längs en rörsektion, kan du hjälpa mig att hitta var?2020-12-10T14:41:48+01:00

Ja, med vår bärbara mätenhet WiDetect XPM. TDR i XPM kan upptäcka fel upp till 12.000 m (39.370 feet) larm med mindre än en meters marginal för fel. Detta skyddar mot onödig och dyr grävning på felaktig plats.

Vilken typ av dokumentation erbjuder Wideco?2020-12-03T10:24:24+01:00

Alla mätningar från dessa enheter sparas alltid i Widecos värdlösning och är tillgängliga för klienten. Mätningar som görs av vår WiDetect XPM synkroniseras också med WiDetect-värd. XTool skickar och tar emot data från andra databaser som GIS-system, och kombinerar all information för att ge dig en överlägsen överblick över ditt rörnätverk.

Hur vet jag om det finns en mindre avvikelse i mitt nätverk under en längre tid?2020-12-03T10:24:03+01:00

Vi rekommenderar att du gör en referensmätning med en enhet som kan skicka en TDR-puls längs koppartråden och sedan jämföra alla följande mätningar med denna referensmätning. På så sätt blir även små förändringar och trender på grund av väder, säsong etc. synliga och du kan förhindra problem när de fortfarande är små. En nivå 2 larmenhet är ett utmärkt sätt att övervaka kritiska rörlängder.

Om jag inte har information om gamla larmtrådsritningar, kan jag fortfarande övervaka de äldre rören?2020-12-03T10:19:55+01:00

Ja, genom att använda vår bärbara mätanordning WiDetect XPM ger vi dig en statusrapport om ditt nätverk med en rekommenderad handlingsplan innan installationen av dina larmenheter. Vi kan också hjälpa dig med uppdaterade CAD-ritningar av dina larmkablar.

Till toppen