MultiZone – Det intelligenta övervakningssystemet

Designat för att tidigt upptäcka läckor med högsta möjliga precision.

WiDetect MultiZone kan användas i exempelvis fastigheter för att övervaka enskilda rör, utrymmen under golv, ovanpå innertak eller för att övervaka enskilda maskiner såsom kylaggregat eller liknande. Som standard är detektorerna utrustade med GPRS modem för att möjliggöra kommunikation med vår centrala service IoT Plattform och mjukvara XTool som sänder SMS och epost-larm till berörd personal. Ett enkelt och smidigt sätt att slippa obehagliga överraskningar i form av sent upptäckta läckage.

Wideco Water MultiZone Cable

Det intelligenta läcksökningssystemet

WiDetect MultiZone är designat för proaktiv övervakning av känsliga utrymmen dygnet runt och larmar direkt om en läcka uppstår. Resultatet är optimal driftssäkerhet, vilket innebär att kostnaderna minimeras över tid och att det blir enklare för dig att fokusera på din kärnverksamhet. Den unikt designade sensorkabeln i kombination med våra detektorer ger en snabb och effektiv indikering om ett läckage uppkommer. Inom någon minut larmar systemet och du kan snabbt åtgärda felet.

”Proaktiv övervakning med MultiZone”

Säkrare drift och lägre kostnader

Flera års innovativt utvecklingsarbete har resulterat i ett komplett övervakningssystem för känsliga utrymmen såsom datorhallar, kontrollrum, museum, arkiv, källare m.m. Listan kan göras lång och användningsområdena är nästan obegränsade.
Systemet har fått namnet WiDetect MultiZone.

Wideco MultiZone
Wideco WiDetect XTool5

Mer än bara läckageövervakning

Med våra multifunktionella detektorer i kombination med vår Iot Plattform kan du förutom att säkerställa tidig indikation på vätskeläckage dessutom samla in andra data såsom temperaturnivåer, vätskenivåer eller luftfuktighet.

Våra detektorer i WiDetect systemet är utvecklade för att möta dina högt ställda krav på driftssäkerhet och mätbar precision. I vårt sortiment finns detektorer för enklare övervakning och felrapportering men även mer avancerade enheter som effektivt detekterar och lokaliserar en eller flera läckor med hög precision, som då kan åtgärdas snabbt och effektivt.

MultiZone sensorkabel

WiDetect MultiZone sensorkabel är mycket enkel att installera och levereras i ett antal färdiga längder som går att kombinera för att övervaka små eller stora utrymmen.

Smart Design – Lättinstallerad sensorkabel med snabbkopplingar.

Hög noggrannhet – Lokalisering av läckage med mycket hög noggrannhet på < 1m.

Komplett system – Komplett system med meddelandetjänst, detektorer och sensorkablar som är enkla att installera och driftsätta.

Wideco Sensorkabel
WIDETECT MULTIZONE

MultiZone-detektorer

Fjärrvärme - WiDetect X6

WiDetect X6

“Upptäck och lokalisera eventuella fel med intelligenta WiDetect X6”

Läs mer
Fjärrvärme - Widetect X1L

WiDetect X1L

”Enkel och effektiv upptäckt av fel med den intelligenta WiDetect X1L”

Läs mer
Fjärrvärme - Widetect X1

WiDetect X1

“Enkel och effektiv upptäckt av fel med den intelligenta WiDetect X1”

Läs mer