Gör din verksamhet smartare med IoT
XTool 52021-03-10T18:21:48+01:00

Lösningen för en säkrare framtid

WiDetect XTool 5

Med många nya funktioner och uppgraderat grafiskt användargränssnitt släppte vi den nya programvaran WiDetect® XTool 5. Hjärtat i WiDetect-systemet. Med XTool 5 har du full kontroll över dina larmenheter, dokumentation, mätplatser och mätdata.

Byggd för enkelhet

Varje minut mäter XTool status för ditt energinätverk, upptäcker och lokaliserar eventuella fel i ditt fjärrvärme- eller kylsystem. XTool är enkelt att installera, använda och underhålla.

XTool är utformat för att proaktivt övervaka dina fjärrvärmeledningar och -kammare och därmed optimera driftsäkerheten, säkerställa energieffektiviteten i rörledningarna och minska risken för kostsamma skador.

Wideco - XTool 5
Wideco - XTool 5

Multitrådningslösning

XTool har utvecklats för att hantera tusentals enheter samtidigt. Systemet är optimerat med funktioner som garanterar hög driftsäkerhet. XTool 5 gör att du kan hantera enheter, scheman, dokumentation, mätvärden, analyser, mätplatser, rapporter, GPS-positioner, kartor, bilder, markörer och mycket mer.

Boosta optimeringen

XTool-programvaran är skalbar och är en av få på marknaden som enkelt och snabbt kan modifieras. Anslut tusentals mätenheter och få total kontroll över din applikation.

XTool är utformad för att hantera och säkra dina mätningar. Idag erbjuder vi en fantastiskt pålitlig programvarulösning som tar hand om dina krav. Tillsammans med vår nya webbplattform WISION kunde det inte bli enklare.

Wideco - XTool 5
Wideco - XTool 5

Proaktiv programvara

Med den inbyggda jämförelsefunktionen gör XTool 5 det snabbt och enkelt att jämföra inkommande pulsekokurvor med den definierade jämförelsekurvan. På detta sätt kan små förändringar i rörledningens karakteristiska impedans upptäckas tidigt, fel kan identifieras och lokaliseras innan det orsakat katastrofal skada.

”Integrera XTool med ditt SCADA- och GIS-system för total kontroll”

Wideco - Hostingmiljö

Hostingmiljö

Ett av de starkaste argumenten för XTool och WiDetect är hur det kan ändras och anpassas för att passa kundens krav. Idag har vi servrar online i många olika regioner. Det gör lösningen säker och flexibel.

Även om majoriteten av våra användare befinner sig inom vår miljö, erbjuder vi också support och licenser för offline fristående installationer.

Vill du veta mer?

Hur många enheter kan jag ansluta till XTool?2020-12-10T16:20:37+01:00

XTool har ingen gräns och du kan ansluta tusentals olika enheter till ditt konto.

Integration till SCADA-systemet. Hur fungerar det?2020-12-10T16:19:17+01:00

Det enklaste sättet att ansluta ditt SCADA-system är att använda vårt vanliga OPC-servicegränssnitt. Med vår XTool OPC-tjänst kan du enkelt ansluta och välja de parametrar som du vill presentera vid din sida i SCADA-processfönstret. Du måste uppdatera din XTool-licens med XTool OPC-tjänsten. Om du redan använder XTool i vår värdmiljö är OPC-tjänsten redan tillgänglig för din.

Vad är skillnaden mellan XTool och WISION?2020-12-10T16:18:53+01:00

Vi har utvecklat XTool i 15 år. Det är en PC-applikation och måste installeras på servrar. Om du använder XTool i vår värdmiljö måste du öppna Remote Services på din bärbara dator för att komma åt programvaran.

WISION är en webbaserad plattform och du kan komma åt WISION från din smartphone, iPad eller laptop. Det är så mycket lättare. Vårt mål är att majoriteten av våra användare i framtiden endast ska använda WISION-plattformen, men XTool kommer att vara i bakgrunden som en tjänst.

Till toppen