Ja, med vår bärbara mätenhet WiDetect XPM. TDR i XPM kan upptäcka fel upp till 12.000 m (39.370 feet) larm med mindre än en meters marginal för fel. Detta skyddar mot onödig och dyr grävning på felaktig plats.