Ja. Vårt WiDetect XPM-system är utformat för mätning i fält. XPM-systemet är ett modernt och enkelt system att arbeta med i fält.

Läs mer