Projektbeskrivning

Med ett ungt fjärrvärmenätverk är Varberg Energis möjlighet att hålla utmärkt kontroll över sitt nätverk inom räckhåll. Tack vare ett stort kunnande och användningen av ett XPM (Widecos bärbara mätverktyg) har de nu slutfört en komplett inventering av ledningsnätet för rörnät.

Nästa steg är att behålla stor kontroll genom att installera fler övervakningsenheter i staden och hålla koll på alla möjliga nätverksvariationer på Widecos webbplattform, WISION.