Projektbeskrivning

Tekniska Verken i Linköping har sedan många år använt Widecos övervakningssystem för att övervaka sitt fjärrvärmenät i Linköping. De använder för närvarande Widecos mest avancerade system – Widetect X4-enheten med externa GPRS-modem för kommunikation till XTool-övervakningsprogrammet. Linköping ser också den stora fördelen med att säkra sina fjärrvärmekamrar mot vattenintrång och investerade i övervakningsenheten WiDetect A1e. Detta innebär trådlös övervakning av vattennivåer och temperaturer i kamrarna. Idag är cirka 1200 fjärrvärmekamrar övervakade med låg- och högnivålarm.