Gör din verksamhet smartare med IoT

Integration till SCADA-systemet. Hur fungerar det?

Det enklaste sättet att ansluta ditt SCADA-system är att använda vårt vanliga OPC-servicegränssnitt. Med vår XTool OPC-tjänst kan du enkelt ansluta och välja de parametrar som du vill presentera vid din sida i SCADA-processfönstret. Du måste uppdatera din XTool-licens med XTool OPC-tjänsten. Om du redan använder XTool i vår värdmiljö är OPC-tjänsten redan tillgänglig för

Vad är skillnaden mellan XTool och WISION?

Vi har utvecklat XTool i 15 år. Det är en PC-applikation och måste installeras på servrar. Om du använder XTool i vår värdmiljö måste du öppna Remote Services på din bärbara dator för att komma åt programvaran. WISION är en webbaserad plattform och du kan komma åt WISION från din smartphone, iPad eller laptop. Det

Till toppen