Översvämning och vattenbrist – två motsatser som båda kan ge förödande konsekvenser för lokalsamhället.

Grundvattenytans läge har betydelse för allt ifrån dricksvattenförsörjning, grävande av brunnar, byggande av tunnlar och bergförvar, till jordbruksarbete och den allmänna samhällsplaneringen. I kommunens uppdrag ingår att ständigt hålla koll på grundvattennivån – för att arbeta förebyggande och säkerställa att problem upptäcks i tid.

Traditionellt har grundvattennivåerna mätts manuellt en till två gånger i månaden, med ett så kallat klucklod. Idag finns det betydligt mer effektiva och precisa övervakningslösningar, som konstant mäter vattennivån och larmar så fort förändringar inträffar. Widecos IoT-lösning ersätter traditionell miljöövervakning i alla tänkbara miljöer – inklusive de mer utmanande, som bäckar, vattendrag och våtmarker.

Extremväder kräver nivåmätning av grundvatten

En ansvarsfull och gedigen miljöövervakning säkerställer att infrastrukturen är tålig mot klimatförändringar och extrema väderhändelser, vilket skyddar samhället. Data från övervakningssensorer ger information som sedan ligger till grund för välgenomtänkta beslut om stadsplanering – vilket leder till mer motståndskraftiga och hållbara städer.

Förhindra katastrofer och skador

Data från sensorerna ger katastrofberedskap och håller samhället säkert. Statistik visar att en tidig upptäckt av förändringar i vattennivåer kan förhindra katastrofer som översvämningar. En studie genomförd i översvämningsdrabbade områden visar att användningen av IoT-lösningar minskade skador relaterade till översvämningar med imponerande 40 procent under en femårsperiod. * I motsatt situation håller en konstant övervakning koll på att grundvattennivån inte blir för låg, och på så sätt säkerställs vattenförsörjning för hushåll och företag.

Bevara den naturliga balansen i känsliga ekosystem

Nedsänkbara nivåsensorer bidrar även till att skydda känsliga ekosystem. Data från de våtmarksområden där sensorerna används, visar en minskning av störning i livsmiljön och incidenter av vattenförorening med cirka 30 procent. *

Gör stora ekonomiska besparingar

För kommuner är den ekonomiska aspekten en viktig del – och även den gynnas av de nedsänkbara sensorerna. Som de flesta förstår leder miljökatastrofer många gånger till stora ekonomiska förluster. Stora kostnadsbesparingar kan därför göras när kommunen arbetar proaktivt och förebygger problemen innan de uppstår.

Den höga nivån av precision, pålitlighet, kostnadsbesparande och arbetseffektiviserande gör dem till ovärderliga verktyg för kommuner och organisationer som är engagerade i att bevara våra naturliga miljöer. I takt med utvecklingen är det nödvändigt att vi omfamnar innovativa lösningar som säkerställer att vi kan skydda våra samhällen och invånare på bästa sätt.

Varför är det viktigt att mäta grundvattennivån?

– För att kunna förebygga risker som kan uppstå när den blir för hög eller låg.

Risker med höga grundvattennivåer:

  • Översvämningar
  • Kan bidra till att vattnet blir surare
  • Kan leda till ökade halter av metaller i vattnet

Risker med låga grundvattennivåer:

  • Sättningar som kan skada mark, byggnader och anläggningar.
  • Låga grundvattennivåer kan få stora konsekvenser för lantbrukare med starkt beroende av sin vattenförsörjning
  • Ökad risk för bränder i skog och mark
  • Behovet av bevattning av torra åkerjordar ökar, vilket kostar stora pengar.
  • Vattenbrist
  • Fastigheter som vilar på trägrund kan drabbas av röta och sättningar. Skador kan snabbt uppstå även vid en liten sänkning av vattennivån.

* Källor: Market Research och IoT Analytics

För ytterligare information kontakta:

Dan Wärja – Account Manager – IoT & VA

Cell. +46 702 38 50 04

Office. +46 33 10 18 10

Email: dw@wideco.se