Som kommun har man ansvar för att hålla koll på vattennivåerna i brunnar och floder – för att på så sätt kunna åtgärda eventuella problem innan de inträffar. Widecos WiDetect A1-system är en smart övervakningslösning som gör detta ansvarstagande enkelt – och bidrar till ett motståndskraftigt samhälle.

– Skulle det hända något blir berörd personal informerad direkt och kan agera snabbt. Då kan man lösa eventuella problem innan skador uppstår, säger Dan Wärja, Account Manager på Wideco.

Översvämning av avloppsvatten är lika otrevligt som det låter. Och konsekvenserna blir mer än otrevliga, när infrastruktur och privata boenden drabbas. Med tanke på klimatförändringarna och den ökade risken för naturkatastrofer, blir det allt viktigare med tillförlitliga övervakningslösningar i samhället. WiDetect A1-systemet möjliggör effektiv fjärrövervakning av vattenbrunnar och floder, genom sensorer som installeras och kopplas upp mot den smarta IoT-plattformen WISION. Vatten ackumulering i brunnar, ökade vattennivåer i floder och andra farliga problem kan förhindras – och underhållsarbeten kan vägledas exakt.

– Om en vippa blir aktiv så går larmet direkt, vilket gör att berörd personal blir informerad och kan agera snabbt. På så vis finns det tid att agera och pumpa bort avloppsvatten innan några egendomsskador uppstår, säger Dan Wärja.

WiDetect A1-systemet är utformat för att proaktivt övervaka dina brunnar och floder dygnet runt – och därigenom optimera driftsäkerheten, säkerställa nätverkets energieffektivitet och minska risken för kostsamma översvämningar eller skador. Med mer än 6000 installerade system i Europa och 15 års erfarenhet inom området, har vi på Wideco kunskapen att ge dig total kontroll och säkra din investering.

Vill du veta mer? Kontakta oss på sales@wideco.se eller +46 (0)33 101810.