Med syfte att skapa den bästa miljön för kollobarnen

Egen vatten- och elförsörjning tillsammans med eget avloppssystem är projekt som kräver kvalitativa och pålitliga bevakningssystem. På Barnens Ö i Stockholms skärgård – där kolloverksamhet har pågått sedan början av 1900-talet – såg Ahlsell och Wideco potential för att förenkla just bevakningen av vatten-, el- och värmefunktioner på plats. Dan Wärja, ansvarig för projektet från Widecos sida, delar med sig av insikter från den pågående satsningen – och dess framtida potential.

Barnens Ö består av 650 hektar mark och drygt tre mil av stränder på Granö, Lingslätö och Salnö i Stockholms norra skärgård. Ön brukar beskrivas som en fristad för barn och ungdomar mitt i naturen, där kolloverksamhet pågår under sommarsäsongen. Idag finns det över 400 hus på Barnens Ö, vilket kräver mycket underhåll – både under låg- och högsäsong. Att ön dessutom har egen vatten- och elförsörjning tillsammans med eget avloppssystem gör att bevakningen blir extra viktig, något som Barnens Ö tidigare har behövt lägga mycket tid och resurser på. Här såg Wideco och Ahlsell potential för effektivisering och förenkling – vilket resulterade i ett stort pilotprojekt som nu pågår för fullt.

– Vi hade det första mötet med Barnens Ö i höstas efter att Ahlsell hade identifierat ett behov hos kunden för våra tjänster. Den 19 januari hörde Per Bengtsson av sig, som är fastighetsansvarig på Barnens Ö, och sa att de var redo att köra i gång och testa. Vi var snabba på bollen och redan den 6 februari var vi på plats på ön och installerade allt, berättar Dan Wärja, Account Manager på Wideco.

Projektet fokuserar på tre huvudsakliga områden: övervakning av vattenreservoarer, kyl- och fryshantering samt boningshusets temperaturkontroll och VV-beredare. Genom avancerade sensorer och övervakningssystem kan förändringar och risker upptäckas. Vilket resulterar i att potentiella problem kan åtgärdas innan de faktiskt uppstår.

– Det är av stor vikt att ha koll på dessa saker. Ett exempel är dricksvattenbassängerna, då det tidigare har varit tillfällen där det har uppstått läckage med vatten som har runnit ut. Under högsäsong när det är 3000 personer på plats samtidigt blir det snabbt problematiskt om vattensystemen inte fungerar som de ska. Att vi kan hjälpa till att säkerställa vattentillgången och vattentillförseln på ön känns därför väldigt viktigt, säger Dan Wärja.

Redan nu har pilotprojektet visat på stora fördelar. Genom den smarta IoT-plattformen WISION har man kunnat upptäcka ett läckage som inte skulle finnas i vattensystemet och vatten som sjunkit i temperatur. Elektriker och fastighetsskötare har då kunnat tillkallas omgående, och situationerna har åtgärdats utan problem. Nästa steg i projektet blir att temperatur och underhåll ska kunna styras via mobilen, på distans. Tidigare har fastighetsskötare behövt vara på plats hela två veckor innan säsongen drar igång för att sätta på varmvattenberedare, säkerställa värme och övriga funktioner.

– Genom att minska de manuella insatserna så att fastighetsskötarna slipper åka ut till ön under lågsäsong, kan vi optimera resursanvändningen för Barnens Ö. Det resulterar i mer pengar och resurser för att utveckla den verkliga verksamheten, vilket ligger i linje med det övergripande syftet att skapa en trygg och givande miljö för barn och ungdomar. Det känns riktigt bra att vi är med på den resan, avslutar Dan Wärja.

WiDetect-systemet och IoT-plattformen WISION är utformade för att proaktivt övervaka dina system dygnet runt – och därigenom optimera driftsäkerheten, säkerställa nätverkets energieffektivitet och minska risken för kostsamma översvämningar, läckage eller skador. Med mer än 6000 installerade system i Europa och 15 års erfarenhet inom området, har vi på Wideco kunskapen att ge dig total kontroll och säkra din investering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

sales@wideco.se

+46 (0)33 101810.