– på system för övervakning, styrning och optimering av produktion, fjärrvärmenät- och centraler.

Sinfra sköter upphandlingar av produkter och tjänster för försörjningssektorn. Syftet med Sinfras verksamhet är att förse sina medlemmar med kvalitetsprodukter och tjänster via ramavtal med ramavtalsleverantörer som är upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Wideco Sweden har från och med 2021-01-01 nytt avtal med Sinfra inom system för övervakning, styrning och optimering av produktion, fjärrvärmenät- och centraler.

Medlemmar hos Sinfra behöver inte göra någon egen upphandling, men kan göra sin egen bedömning och jämförelse med mer frihet och avropa på Sinfras ramavtal. Som en av de marknadsledande leverantörerna är vi såklart nöjda med att Sinfra fortsatt har valt oss som leverantör.

Det är viktigt för oss att våra kunder får den bästa möjliga lösningen och om vi kan underlätta processen genom Sinfra för våra kunder är det såklart en fördel.

Om du har frågor gällande ramavtalen är du välkommen att kontakta VD Karl-Johan Wirfalk på: kjw@widecoloopia.local