Wideco har signerat ett flerårigt ramavtal med Vattenfall AB avseende leverans av utrustning och systemtjänster för övervakning och analys av ledningar och kammare i fjärrvärmenätet.

Vi tackar för förtroendet från Vattenfall och ser fram emot ett riktigt fint samarbete.

För mer information kontakta gärna KAM;
Peter Langelotz, pl@wideco.se