Alingsås Energi är nätägare av stadsnätverket i Alingsås som är baserat på #lorawan radiokommunikation.
Med hjälp av Widecos IoT plattform kan nu sensorer av alla dess sorter användas av kommun, företag och privatpersoner i det öppna stadsnätet.

Redan före sommaren övervakades badtemperaturer, livboj, dörrlarm i en nätstation, vattennivå i Lillån och fuktövervakning i en fjärrvärmekammare som test. Testen föll ut väl och Alingsås Energi kompletterar nu också med fler gateways från vår partner Netmore för ännu bättre radiotäckning i staden.

IoT Plattformen är nu redo att koppla upp ytterligare sensorer tillsammans med andra aktörer i staden för att samla in mätdata, analysera, övervaka och optimera kundnytta inom alla tänkbara områden.

Fantastiskt roligt och kul att Alingsås Energi kör igång med vår IoT plattform och ser de möjligheter och affärsnytta som vår teknik och IoT sensorer kan ge framöver.

Ansvarig KAM och Projektledare från Wideco är Magnus Gustafson och IT samordnare från Alingsås Energi är Robert Jansson. Kontakta oss gärna för mer information. #iot#iotsolutions#iotplatform#wideco#alingsås