IoT-företaget Wideco har samarbetat med E.ON sedan många år tillbaka – och nu är de anlitade för ett nytt, omfattande projekt. På grund av den pågående nedsläckningen av mobilnäten 2G och 3G behöver E.ON genomföra en stor uppgradering.

– Det nya övervakningssystemet är en del av arbetet med att framtidssäkra och utveckla vårt fjärrvärmeunderhåll, säger Patrik Nilsson, nätanalytiker på E.ON.


Under våren avslutades projektupphandlingen, och nu har arbetet inletts med att byta ut E.ON:s övervakningsenheter i Norrköping, Stockholm och Örebro. E.ON, som är en av Sveriges ledande el-, värme- och energileverantörer, har anlitat Wideco för att utveckla och uppgradera larmenheter inom fjärrvärmerörledningar och brunnar. Arbetet är omfattande och förväntas pågå fram till 2025.

– Vi har under lång tid arbetat med Wideco och har en god relation, vilket förstås ett stort plus, men framför allt så erbjuder de bra, kvalitativa produkter som möjliggör en säker övervakning, säger Patrik Nilsson.

Det övergripande målet är att förbättra övervakningssystemets framtidsberedskap genom att integrera 4G-teknologi. Det innebär en säker tvåvägskommunikation, där systemet alltid larmar om något inträffar.

– När det gäller fjärrvärme är det viktigt att man kan se hela förloppet och lita på att systemet rapporterar i exakt alla lägen, det handlar ju trots allt om miljontals liter 95-gradigt vatten. LoRaWan är ett jättebra system för mindre kritiska appliceringar, men för detta ändamål är 4G det i särklass bästa valet. E.ON har gjort en bra investering genom att välja 4G för att säkra fjärrvärmen, säger Peter Dimblad, Key Account Manager på Wideco.

– Wideco har en lång erfarenhet av att ta fram och sälja produkter till fjärrvärmebranschen. Det i kombination med en gedigen kunskap om hårdvara och mjukvara gör att de kan erbjuda bra produkter som hjälper oss att övervaka och underhålla våra anläggningar, säger Patrik Nilsson.

För ytterligare information:

Peter Dimbland, Key Account Manager Wideco Sweden AB, +46 763 07 35 99, pd@wideco.se

Wideco Sweden AB är ett företag som grundades 1982. Wideco är idag ett ledande IoT-företag som ökar säkerheten och effektiviteten i industrier och byggnader. Verksamheten har sin bas i Borås, Sverige och sysselsätter 16 medarbetare. Bolagets unika IoT plattform för sensorer inom smarta byggnader, industri och städer baseras på stadsnät för LoRaWAN. Bolaget övervakar och skyddar idag över 40 000 km överförings- och distributionsnät och 6 000 kammare över hela världen.